Toàn văn phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 07/12/2023, tại Hội trường 408, trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Trang Thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp.

 Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; Kỳ thứ 18, kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã tiến hành đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 32 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, về tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn, về cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố về cơ chế, chính sách và các nội dung khác. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. Tại Kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn. Nội dung chất vấn phù hợp với tình hình thực tế, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm quyết định để về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025; trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là:

1. Tổ chức quán triệt kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, đầu tư và ngân sách nhà nước năm 2024; nhất là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực kinh tế - xã hội sau đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhất là Kết luận số 685- KL/TU ngày 30/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện chủ trương về quy hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị lớn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và các dự án đầu tư lớn theo quy hoạch hoặc đã có chủ trương đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường công khai, minh bạch về chính sách, quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng thông tin, cơ hội kinh doanh, đầu tư, đất đai. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư kinh doanh, xây dựng thương hiệu, hình ảnh ở trong nước, quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư (theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhất là đối với công trình dự án trọng điểm của tỉnh, quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất các khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với hầu hết diện tích được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư khu công nghiệp; phấn đấu đạt trên 20 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích thêm 300-500 ha, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật thêm trên 200 ha.

Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, nhất là đối với dự án khu đô thị, khu nhà ở, dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong, sau triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất; phòng ngừa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm vi phạm của các dự án, nhất là về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài chính, thuế, môi trường. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm quy định, cam kết đầu tư, bảo vệ môi trường.

3. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, kể cả khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, tiêu thụ; xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị lớn, chất lượng tốt, năng suất cao.

Năm 2024 phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đạt 245 triệu đồng trên 1ha đất trồng trọt, mặt nước nuôi trồng thủy sản; các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu có hệ thống thu gom và công trình xử lý nước thải tập trung tại khu dân cư nông thôn.

4. Khẩn trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021- 2025; rà soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và năm 2024 của cấp huyện. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch; ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là sử dụng lãng phí, sai mục đích, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lấn chiếm đất công. Chú trọng thực hiện có hiệu quả về bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung ở khu dân cư cả khu vực đô thị và nông thôn.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục. Năm 2024, phấn đấu đạt tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia là 93,85%; tỷ lệ phòng học kiên cố là 98,48%. Thực hiện bổ sung, sắp xếp hợp lý và cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học, nhất là giáo viên mầm non. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế; chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe của Nhân dân. Tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra.

6. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng lao động, dạy nghề và giải quyết việc làm; quan tâm chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người lao động, các đối tượng yếu thế. Trước mắt là dịp tết Giáp Thìn (để không có ai là không có tết), đề nghị các cấp, các ngành quan tâm. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2024 còn 0,7% và năm 2025 còn 0,5%.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình phối hợp công tác; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thái độ phục vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức theo Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời điều chuyển, thay thế, xử lý, miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức hạn chế về năng lực, phẩm chất, đạo đức, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

8. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Chủ động tăng cường phòng, chống, trấn áp tội phạm, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, đấu tranh triệt phá không để hình thành băng nhóm tội phạm; giảm tội phạm ma túy và tai nạn giao thông; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao; bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ trong các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư. Tiếp tục xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ; thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, luyện tập thành thục các phương án, kế hoạch tác chiến, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cháy, nổ. Chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

9. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

10. Ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu Ủy viên UBND tỉnh được chất vấn tại Kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào Kỳ họp thường lệ tiếp theo. Đề nghị các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy; hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của các cơ quan báo chí; tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2024 với tình cảm chân thành, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (08/12/2023 1:54 CH)

HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (07/12/2023 6:38 SA)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026(06/12/2023 3:59 CH)

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHOA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026(21/11/2023 9:56 SA)

Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2023 9:35 SA)

°
65 người đang online