Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
401/2023/NQ-HĐND 21/11/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 302/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh
400/2023/NQ-HĐND 21/11/2023 Nghị quyết quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
399/2023/NQ-HĐND 21/11/2023 Quy định mức chi đối với một số nd chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm điểm, thu hồi đất trên địa bàn
508/QĐ-VP 14/11/2023 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (nguồn kinh phí trung ương)
398/2023/NQ-HĐND 02/10/2023 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hưng yên
391/NQ-HĐND 02/10/2023 Về chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đề thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
396/NQ-HĐND 02/10/2023 Xác nhận kết qủa lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
395/2023/NQ-HĐND 02/10/2023 Quy định mức xây dựng dự toán NSNN thực hiện nhiệm vụ KHCN trên địa bàn tỉnh
394/2023/NQ-HĐND 02/10/2023 Nghị quyết BHQĐ nội dung mức chi một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
385/2023/NQ-HĐND 28/07/2023 NQ quy định về hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
321/QĐ-VP 21/07/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
383/NQ-HĐ 06/07/2023 Quy định về hỗ trợ cán bô, công chức nghỉ hưu trước tuổi , thôi việc , chuyển công tác giai đoạn 2023-2026
381/NQ-HĐ 06/07/2023 Thông qua việc sáp nhập 06 thôn, tổ dân phố để thành lập 03 thôn, tổ dân phố thuộc thành phố thành phố Hưng Yên và huyện phù Cừ
380/NQ-HĐ 06/07/2023 Quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí Nguyễn Văn Linh
379/NQ-HĐND 06/07/2023 Ban hành danh mục dịch vụ SNC sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Y tế dân số trên địa bàn tỉnh
1 2 3 4 
°
161 người đang online