HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
100%

 

Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; chiều ngày 06/12/2023, HĐND tỉnh nghe Tòa án nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; nghe các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các nội dung được phân công.

Tại Kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra  đối với 26 nội dung được phân công tại kỳ họp; trong đó có nhiều nội dung quan trọng như tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha sang các mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024;...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo thẩm tra 03 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đối với các nội dung được phân công tại kỳ họp; trong đó có 2 nội dung trình ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật: Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện ma túy; chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài

Bà Đặng Thị Gấm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024; Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2023; báo cáo thẩm tra 03 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực xây dựng chính quyền gồm: Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; việc giao, tạm giao biên chế công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 và năm 2024; việc giao, tạm giao biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023 và năm 2024.

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Tiếp đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại Tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại Kỳ họp. Tại 05 tổ thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về quan điểm, mục tiêu, các căn cứ pháp lý, tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến liên quan đến các vấn đề có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: việc giải quyết vướng mắc, khó khăn cho tỉnh Hưng Yên trong việc triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; kiến nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực để phát triển thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang; việc quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, việc quản lý và kiểm soát hệ thống cung cấp nước sạch; giải pháp để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hiệu quả; kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kiến nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường;...

Các ý kiến thảo luận tại Tổ được tổng hợp theo các nhóm vấn đề, báo cáo tại kỳ họp. Đây là những vấn đề rất quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn trong cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phiên họp ngày 7/12, kỳ họp sẽ tiếp tục với phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận tại Hội trường.

Một số hình ảnh tại các Tổ thảo luận

            

Tổ thảo luận số 1

Tổ thảo luận số 2

Tổ thảo luận số 4

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (08/12/2023 1:54 CH)

Toàn văn phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(07/12/2023 2:37 CH)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026(06/12/2023 3:59 CH)

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHOA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026(21/11/2023 9:56 SA)

Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2023 9:35 SA)

°
227 người đang online