Khai mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 06 - 12 - 2023
100%

 

Sáng ngày 06/12, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đánh giá, trong năm 2023, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và dưới sự lãnh đạo chủ động, sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu phát triển đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,05%, xếp thứ 7/63 địa phương trong cả nước; các cân đối kinh tế lớn và tiềm lực của tỉnh tiếp tục được củng cố vững chắc hơn; thu ngân sách nhà nước vượt 44% so với dự toán, thu hút đầu tư FDI đạt mức lớn nhất từ trước tới nay nhờ cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có bước tiến vượt bậc; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình, dự án quy mô lớn, mang tính động lực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ cương, pháp luật được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển ổn định; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần người dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện; ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 49 báo cáo, tờ trình; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính - ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xem xét quyết định chủ trương đầu tư; cơ chế chính sách có tác động quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành giải trình về các vấn đề có liên quan và trả lời ý kiến cử tri trước các kỳ họp thường lệ năm 2023. Nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hìn

thực tiễn... vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của HĐND tỉnh trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, góp phần quan trọng vào những thành tựu, kết quả của tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: Kỳ họp thường lệ cuối năm là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khối lượng công việc lớn. Với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm đã được tích lũy sau hơn nửa nhiệm kỳ HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần dân chủ, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, báo cáo về về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha sang các mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024; Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở điều trị nghiện ma túy và chế độ hỗ trợ đối với người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chiều ngày 06/12, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghe Tòa án nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2023; nghe các Ban HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra đối với các nội dung được phân công và tiến hành thảo luận tại các Tổ.

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (08/12/2023 1:54 CH)

HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (07/12/2023 6:38 SA)

Toàn văn phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(07/12/2023 2:37 CH)

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHOA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026(21/11/2023 9:56 SA)

Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2023 9:35 SA)

°
132 người đang online