Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Chín

Đăng ngày 30 - 08 - 2022
100%

Sáng ngày 30.8, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII tổ chức Kỳ họp Chín. Dự họp có các ông: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung để có quyết định đúng đắn, đảm bảo các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: Về việc tạm thời tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy định về chính sách hỗ trợ các địa phương về đích sớm, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; thông qua danh mục dự án giao thông cần thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh và quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án, công trình thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh khóa XVII

 

Tiếp theo, Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 32 Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, quyết liệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo của năm 2022 như sau: Tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 4 tháng cuối năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, cần thực hiện bố trí cân đối vốn giữa tổng mức đầu tư và khối lượng hoàn thành của những công trình có tổng mức đầu tư lớn và khối lượng hoàn thành lớn để bố trí tỷ lệ hợp lý. Gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ để có biện pháp, giải pháp cụ thể, xử lý quyết liệt, kịp thời. Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án để triển khai theo quy định, đặc biệt là các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Vắc xin cho từng đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Tin mới nhất

Toàn văn phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(07/12/2023 2:37 CH)

HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (07/12/2023 6:38 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra sự cố sạt lở đê tả sông Luộc(06/12/2023 4:01 CH)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026(06/12/2023 3:59 CH)

Tiên Lữ: Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn(04/12/2023 1:17 CH)

°
202 người đang online