Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15/11, tại Trụ sở HĐND-UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước, kịp thời có những giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng như: Quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 302/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh; việc đánh giá các tác động của việc thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; báo cáo và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hưng Yên; Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và quyết nghị các nội dung vào cuối kỳ họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trí tuệ, phát huy dân chủ, theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp, các dự thảo nghị quyết đã được lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ làm căn cứ để đại biểu xem xét, quyết nghị.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu rõ: các nội dung chi và mức chi tại dự thảo Nghị quyết đã bám sát quy định của pháp luật; được đề xuất trên cơ sở xem xét các yếu tố như: vận dụng mức chi công tác phí, vận dụng các quy định về mức lương tối thiểu vùng cao nhất 1 ngày của tỉnh do Nhà nước quy định, tham khảo đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn và tham khảo mức chi của một số tỉnh đã ban hành, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của tỉnh.

Đối với quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết số 205/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của HĐND tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là cần thiết và đúng thẩm quyền; tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đúng theo quy định hiện hành, góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường và sử dụng tài nguyên khoáng sản đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững.

Báo cáo thẩm tra đối với 09 nội dung được phân công, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh nhận định các dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định của pháp luật và thống nhất đề nghị HĐND tỉnh thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đối với hai nội dung thẩm tra quan trọng là điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tỉnh Hưng Yên và đánh giá tác động của việc thực hiện Dự án thành phần 3 (PPP) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Ban Kinh tế - Ngân sách lưu ý UBND tỉnh một số nội dung, kiến nghị UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu bổ sung các tác động về Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư khi xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cần lưu ý bố trí vốn cho các dự án bị cắt giảm kế hoạch vốn năm 2023 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ quy định. Các sở ngành địa phương và chủ đầu tư cần tích cực, tập trung cao độ để triển khai thực hiện dự án, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Trên cơ sở các nội dung trình của UBND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua 11 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai, thực hiện các bước tiếp theo để các dự án sớm được xây dựng, bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật; tập trung quyết liệt cho công tác GPMB và xử lý các vướng mắc khác để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư; kiên quyết xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ; tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư đã được phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy nhanh công tác thẩm định, hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư  đối với những dự án thuộc nguồn vốn cấp tỉnh theo dự kiến tại Nghị quyết 193/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các quy định được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thu hút, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân tích cực tham gia. Có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách, đảm bảo chính sách được ban hành phải thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định./.

Tạ Thu Trang-phòng TTDN