Hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Đăng ngày 01 - 12 - 2023
100%

 

Ngày 30/11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 26. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và xây dựng kế hoạch năm 2024; báo cáo chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục quy hoạch Bắc Nam từ huyện Văn Lâm đến đường Phạm Ngũ Lão, thị xã Mỹ Hào (giai đoạn 1).

Theo báo cáo, năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, tiếp tục đà phục hồi nhanh, vững chắc. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; năng suất lao động tăng 8,46% (đạt trên 212 triệu đồng/lao động); thu ngân sách nhà nước vượt 44% so với dự toán, trong đó thu từ sản xuất, kinh doanh tăng mạnh; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 24,7% so với năm 2022, nhất là thu hút đầu tư FDI đạt mức lớn nhất từ trước tới nay nhờ cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có bước tiến vượt bậc; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình, dự án quy mô lớn, mang tính động lực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ cương, pháp luật được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển ổn định; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần người dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn dưới 0,9%; ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026; phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu xem xét nghiên cứu: Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 và 26.

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ góp phần phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý đất đai; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Tại hội nghị đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân là đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 đồng thuận thông qua các nội dung văn kiện: Kết luận về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; kết luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục quy hoạch Bắc Nam từ huyện Văn Lâm đến đường Phạm Ngũ Lão, thị xã Mỹ Hào (giai đoạn 1); báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 và 26; báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính Đảng năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong năm 2024 như: Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, nhất là các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm mang tính kết nối, có sức lan tỏa rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tháo gỡ các nút thắt, khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư; phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin mới nhất

Hội đồng hương Hưng Yên tại Hải Dương gặp mặt đầu Xuân(26/02/2024 6:48 SA)

Hưng Yên tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024(26/02/2024 6:28 SA)

Lễ dâng hương tưởng niệm 233 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác(25/02/2024 6:34 SA)

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai kế hoạch đầu tư...(23/02/2024 2:02 CH)

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân(22/02/2024 2:30 CH)

°
89 người đang online