GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHOA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
100%

 

KHOA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HđND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Kế hoạch số 795/KH-TTHĐND ngày 02/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND tỉnh ấn định tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung chính như sau:

 1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 06/12/2023 đến ngày 08/12/2023 (Khai mạc lúc 8h00 ngày 06/12/2023 - Thứ Tư). Đề nghị các đại biểu mang theo máy tính bảng, đến trước giờ khai mạc 30 phút để kiểm tra tình trạng thiết bị, phục vụ việc biểu quyết điện tử tại Kỳ họp.

Đia điểm: tại Hội trường 408 - Trụ sở HĐND và UBND tỉnh; số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

 1. Thành phần triệu tập
 • Các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh;
 • Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND tỉnh;
 • Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;
 • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
 • Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh.
 1. Thành phần mời
 • Thường trực Tỉnh ủy;
 • Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;
 • Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV ứng cử tại tỉnh Hưng Yên;
 • Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi địa phương: Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Vụ Công tác đại biểu, các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh không là đại biểu HĐND tỉnh: Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Báo Hưng Yên, Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến, Ban Quản lý dự án đầu tư
  công trình giao thông - xây dựng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên,

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

 • Chủ tịch các Hội: Chữ Thập đỏ, Văn học - Nghệ thuật, Nhà báo, Đông y;
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

chi tiết tại văn bản số 841/GTT-HĐND:

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (08/12/2023 1:54 CH)

HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (07/12/2023 6:38 SA)

Toàn văn phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(07/12/2023 2:37 CH)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026(06/12/2023 3:59 CH)

Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2023 9:35 SA)

°
467 người đang online