Hưng Yên: Lấy phiếu tín nhiệm 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Đăng ngày 02 - 10 - 2023
100%

 

Sáng ngày 02/10/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu để thảo luận, quyết nghị một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Dự kỳ họp về phía Trung ương có bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ôxtrâylia; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Hưng Yên có các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 51 đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh; nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt 06 nội dung chuyên đề trình Kỳ họp; nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban; thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp…

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm" và "Tín nhiệm thấp".

Sau khi nghe lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh trình bày Báo cáo về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận ở Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND tỉnh bầu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương trình bày Báo cáo về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Tại 5 Tổ thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh thống nhất nhận định Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo đúng quy định; đồng thời đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 100% đại biểu HĐND nhất trí để HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 ông, bà giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh.

Một số hình ảnh thảo luận Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, 27 ông, bà giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu có tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh đánh giá tín nhiệm cao từ 88,23% trở lên; trong đó ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ có 100% phiếu đánh giá tín nhiệm cao.

Một số hình ảnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết điện tử thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 ông, bà giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này là tiền đề để người được lấy phiếu tín nhiệm quyết tâm làm việc tốt hơn, đề cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp

Đối với những nội dung khác được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Quỹ thời gian còn lại của năm 2023 để về đích hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm không còn nhiều. Nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2023 là tập trung rà soát, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đã đề ra. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 03 tháng cuối năm 2023; chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh, tập trung chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; đồng thời, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đại biểu HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp thứ Mười sáu – Kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (08/12/2023 1:54 CH)

HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (07/12/2023 6:38 SA)

Toàn văn phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026(07/12/2023 2:37 CH)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026(06/12/2023 3:59 CH)

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHOA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026(21/11/2023 9:56 SA)

°
5 người đang online